Reklamationsrätt

Hangmattor.nu ger reklamationsrätt i enlighet med konsumentlagen. Det innefattar materialfel som är uppstår vid normal användning. Reklamationsrätt täcker inte fel som skador eller slitage som direkt eller indirekt har uppstått till följd av fel användning, dålig skötsel, våld eller annat ingrepp. Vid reklamation: om ett fel upptäcks, eller om något saknas skall Hängmattsbutiken kontaktas inom rimlig tid. Varan kan då returneras.

Vid fel, om något fattas, eller vid ev. utebliven leverans kontakta vänligast

Hängmatta Tropical, Grydebjergvej 2, Bennebo, 4440 Mörköv. DanmarkRetur av varor ska skickas till samma adress som åvan. OBS! Vi tar inte emot parkett pr. eftersändning. Returnering kan också ske i tillfälle av att mottagaren refuserar försändelsen, eller om paketet blir återlämnat direkt till oss, personligen.

Det är inget krav, men det underlättar om den skriftliga informationen som följde med varan

återlämnas när varan ska refuseras – t.ex en kopia på beställningen och kontonummer för ditt bankkonto, så att vi kan returnera köpesumman.I tillfälle av överenskommelser i form av ett visst avdrag, returnerad vara eller förutbetalt vara som blir avbeställd innan försändelse: då sker en hel eller delvis transaktionen eller återbetalning av köpesumman. Detta sker normalt alltid via banken, och därför behövs information om kontonummer. Denna information är inte känslig, och kan skickas via email eller annan traditionell korrespondens.