Personlig information

All personlig information som registreras på butiken, är helt konfidentiell och blir aldrig tillgänglig för en tredje person. All information förvaras på ett tryggt sätt och är endast tillgänglig för betrodda kollegor i butiken.

När du betalar elektroniskt använder vi oss av ett krypterat system i vår webshop, som är godkänd med E-märket.