Canoa Ställning för singel-hängmattor

Canoa Ställning för singel-hängmattor

1.995,00 SEK

Ställning för mycket små hängmattor. Ställning för singel-hängmattor
Modell/Varunr.: CNS12-1
Längd 325 cm

Höjd 135 cm

Bred 126 cm

Bärkapacitet 120 kg

Materialbeskrivning Nordisk granSkandinavisk gran, vädertålig

Eftersom skandinaviens granar växer relativt långsamt utvecklar fibrerna en hög densitet, som gör träet speciellt belastningsbart. Det gör skandinaviskt granträ extra dugligt för de särskilda statiska kraven som ställs på ställning för hängmattor. En extra imprägnering gör träet vädertåligt – på så vis kan du lämna ställningen utomhus hela sommaren.Ansvarsfullt skogsvårdssystem

FSC®-märket garanterar att träet producerats enligt Forest Stewardship Councils strikta regler från odlingen över bearbetningen ändå fram till den färdiga produkten.Vädertåligt trä

Flera varver av träd limmats ihop med högtryck och därtill gör en speciell impregnering att detta ställning kan förbli utomhus året runt.Bruks- och säkerhetsanvisning

Förvara denna bruksanvisning för senare information.

Överlämna ställningens bruksanvisning i förekommande

fall även till nästa ägare. Informera alla

användare om nedanstående bruks- och säkerhetsanvisningar.

Ställningen får endast monteras av vuxna. Använd bara de medföljande

original delarna och genomför varken konstruktiva eller

andra förändringar på ställningen.

Kontrollera att ställningen monterades korrekt och står på fast,

plant och halkfritt underlag i marknivå.

Häng upp hängmattan i de därför avsedda öglorna i ställningens

upphängningsanordning. Observera att hängmattans lägsta

punkt är max 40 cm ovanför marken när den används.

Kontrollera varje gång innan hängmattan/hängstolen används

att den har fastsatts korrekt i den därför avsedda upphängningsanordningen.Ställningens max bärförmåga måste observeras! Genom överbelastning

kan ställningen få varaktiga skador.

Kontrollera med regelbundna mellanrum ställningens slitage och

att alla snabb- och skruvkopplingar är ordentligt åtdragna. Kontrollera

före användning även ställningens bärförmåga och kasta

den när den inte längre kan belastas helt. Vid materialskador får

ställningen inte användas längre.

Varje form av felaktig användning, t ex som gunga eller gymnastikredskap

är förbjuden. Ställningen kan falla omkull vid det.

Dessutom uppstår dynamiska krafter som kan vålla varaktiga skador

på ställningen. Lätt svängning eller vaggande är naturligtvis

ofarligt.

Vid felaktig användning resp åsidosättande av monterings-,

bruks- och säkerhetsanvisningen kan ställningens säkerhet inte

garanteras. Då består akut risk för skador genom stjälpning, deformation

eller brott av bärande delar. Vid åsidosättande kan inga

ansvars- och garantianspråk göras gällande.

Lämna barn inte utan uppsikt vid användning av ställningen. Nå-

gon produkt får endast fastsättas av vuxna.

Underhålls- och skötselanvisningar

Undersök med regelbundna mellanrum att fästelement och slitagedelar

är fast monterade, kontrollera även om det finns slitage

(t ex rost, mögel, sprickor, deformationer).

Ställningen är väderbeständig. Men eftersom allt material påverkas

negativt av vädret rekommenderar vi att inte onödigtvis lämna

ställningen ute. Utanför säsongen bör ställningen förvaras i

skyddade och torra rum.

På slutet av säsongen bör ställningar med träelement efterbehandlas

med olja som finns tillgänglig i handeln.